Siirry sis?lt??n

Asemakaavat

Asemakaava on maank?yt?n suunnittelussa eli kaavoituksessa yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavassa keskityt??n johonkin kunnan osaan. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen k?yt?n ja rakentamisen j?rjest?minen ja siten luodaan perusta maanomistajien ja kunnan v?listen suhteiden muotoutumiselle.

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Kaavoituksella ja muulla maank?yt?n suunnittelulla edistet??n turvallisen, viihtyis?n ja taloudellisen elin- ja toimintaymp?rist?n muodostumista. Suunnittelussa, lupamenettelyss? ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ymp?rist?n kulttuuriarvot ja luonnon monimuotoisuus ja ymp?rist?nsuojelu.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siit?, mit? alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin k?ytet??n. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyv?ksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston p??t?svaltaa voidaan johtos??nn?ss? siirt?? my?s kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi m??r?t? rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireill?. Rakennuskielto on voimassa enint??n kaksi vuotta. Kunta voi pident?? kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yh? kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekem?ll? aloitteen kaavoituksesta tai j?tt?m?ll? mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai ty?ntekoon, h?nell? on oikeus antaa kirjallinen muistutus n?ht?vill? olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyv?ksymisp??t?ksest? on oikeus tehd? kunnallisvalitus.

Maank?ytt?- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Rautj?rven Asiointipiste

Kunnantalon asiointipiste, jossa voit my?s k?ytt?? Kelan et?yhteytt?.

Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Tekninen p??llikk?

Rautj?rven tekninen p??llikk?

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 0654897
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級