Siirry sis?lt??n

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueen maank?yt?st? ja rakentamisen j?rjest?misest?. Ranta-asemakaava on ainoa kaava jonka my?s maanomistaja voi laatia. Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen j?rjest?miseksi ranta-alueella.

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Kaavoituksella ja maank?yt?n suunnittelulla edistet??n turvallisen, viihtyis?n ja taloudellisen elin- ja toimintaymp?rist?n muodostumista.

Suunnittelussa, lupamenettelyss? ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ymp?rist?n kulttuuriarvot ja luonnon monimuotoisuus ja ymp?rist?nsuojelu.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesist?n rantavy?hykkeelle ei yleens? saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen m??r?tty toimimaan rakennusluvan perusteena. My?s korjaus- ja t?ydennysrakentaminen edellytt?? kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon my?s luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon j?rjest?minen.

Maank?ytt?- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Rautj?rven Asiointipiste

Kunnantalon asiointipiste, jossa voit my?s k?ytt?? Kelan et?yhteytt?.

Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Tekninen p??llikk?

Rautj?rven tekninen p??llikk?

Kaikki tiedot
Puh. +358 40 0654897
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級