Siirry sis?lt??n
Luvan hakeminen

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

L?hes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyv?ksynt?. My?s rakennuksen laajennus sek? merkitt?v?t korjaus- ja muutosty?t tai k?ytt?tarkoituksen muutos edellytt?v?t rakennus- tai toimenpidelupaa. Er?isiin v?h?isiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupaa tai tehd? hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta s??det??n maank?ytt?- ja rakennuslaissa. Kunta voi my?s rakennusj?rjestyksess??n m??ritell? toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Rakennushankkeen suunnittelijoiden kelpoisuudesta on m??r?tty laissa. Lupamenettelyyn liittyy my?s naapureille tiedottaminen ja/tai n?iden suostumuksen hankkiminen. Rakentamaan saa ryhty? vasta, kun lupap??t?s on lainvoimainen.

Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettelyn k?ytt?minen edellytt?? rakennusj?rjestyksess? olevaa m??r?yst? sek? merkitykselt??n ja vaikutukseltaan v?h?ist? rakentamista tai muuta toimenpidett?.

Ilmoituksenvaraisesta toimenpiteest? perit??n valtuuston hyv?ksym?n taksan mukainen maksu.

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta p??tt?? kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava my?s asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin m??r?t??n.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on teht?v? purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 p?iv?? ennen ty?n aloitusta.

Maisematy?lupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematy?lupaa maisemaa muuttavan maanrakennusty?n, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematy?lupa on haettava, jos yleiskaavassa niin m??r?t??n.

九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級