Siirry sis?lt??n
Arviointi

Arvioinnin teht?v?n? on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sek? edist?? itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Arviointi kohdistuu oppilaan taitojen vahvistumiseen, ty?skentelyyn ja k?ytt?ytymiseen. K?ytt?ytymisen arvioivat oppilasta opettavat opettajat. Opintojen aikainen arviointi toteutetaan kaikilla vuosiluokilla jatkuvan arvioinnin periaatteella lukuvuoden aikana osana p?ivitt?ist? opetusta ja ty?skentely?. Arviointiin sis?ltyy my?s oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyin? ajankohtina.
Todistukset

Luokat 2-9 saavat v?litodistukset syyslukukauden viimeisen? p?iv?n?. Lukuvuositodistukset jaetaan kaikille lukuvuoden viimeisen? p?iv?n?. Todistuksissa vuosiluokilla 1-3 arviointi on sanallista ja vuosiluokilla 4-9 k?ytet??n numeroarviointia. Kev?tlukukauden lopussa annettava lukuvuosiarviointi sis?lt?? arvioinnin koko lukuvuoden ty?skentelyst? ja osaamisesta kussakin oppiaineessa.
P??tt?arviointi

Peruskoulun p??ttyess? oppilas saa perusopetuksen p??tt?todistuksen. P??tt?todistukseen merkit??n jokaisen yl?koulussa opiskellun oppiaineen p??tt?arvosana. P??tt?arviointi perustuu oppilaan osaamiseen peruskoulun p??tt?vaiheessa. P??tt?arvosana ei siis v?ltt?m?tt? ole sama kuin oppiaineen kurssiarvosanojen keskiarvo! Tarkempaa tietoa p??tt?arvioinnin periaatteista l?ytyy Opetushallituksen Internet-sivulta.

Osaa oppiaineista opiskellaan vain 7. tai 7.-8. luokan aikana. 7. luokalla p??ttyvi? yhteisi? oppiaineita ovat k?sity?, kotitalous, musiikki ja kuvataide. 8. luokan lopussa p??ttyy historian opiskelu. N?iden oppiaineiden osalta p??tt?arviointi perustuu kyseisten vuosiluokkien aikaiseen osaamiseen ja mahdollisiin my?hempiin valinnaisiin opintoihin. P??tt?arviointia k?ytet??n ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opiskelijavalinnoissa. Lis?? tietoa p??tt?arvioinnin merkityksest? jatkokoulutukseen hakeutumisessa saat oppilaanohjaajalta ja osoitteesta www.opintopolku.fi.
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級