Siirry sis?lt??n

Oppilaan tuki

Simpeleen koulun oppilaille on tarjolla useita tukimuotoja. Tukea on tarjolla sek? oppimiseen liittyvien pulmien ett? sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lis?ksi oppilaat saavat tukea ammatinvalinnassa. Oppilaalle tarjottavasta tuesta vastaavat yhteisty?ss? koulun henkil?st? sek? alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Opiskeluhuoltoty?n teht?v?n? on edist?? oppilaan hyvinvointia. Opiskeluhuoltoty?ll? pyrit??n tukemaan oppilaan kasvua ja kehityst? sek? ehk?isem??n syrj?ytymist?. Opiskeluhuoltoty?n l?ht?kohtana on my?nteisen vuorovaikutuksen ja keskin?isen huolenpidon ilmapiirin vahvistaminen ja turvallisen kouluymp?rist?n luominen. Opiskeluhuoltoty?t? tekev?t kaikki koulussa ty?skentelev?t aikuiset.

Koulun opiskeluhuoltoryhm?n tarkoituksena on turvata oppilaille annettavan tuen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus. Ryhm?ss? k?sitell??n yhteis?tason hyvinvointia, ei yksitt?isten oppilaiden asioita.

Opiskeluhuoltosuunnitelma.pdf

Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarkoitettua tukea. Yleinen tuki pit?? sis?ll??n mm. opetuksen ja teht?vien eriytt?misen, oppilaanohjauksen, oppilashuollon tuen, tukiopetuksen sek? satunnaisen osa-aikaisen erityisopetuksen.

Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, joiden oppimista tuetaan tehostetummin. Yleisen tuen tukimuotojen lis?ksi he saavat j?rjestelm?llisemmin osa-aikaista erityisopetusta sek? mahdollisesti ohjaus- ja tukipalveluita. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan yhteisty?ss? kodin ja koulun kanssa oppimissuunnitelma, joka l?ytyy Wilman Tuki-v?lilehdelt?.

Erityist? tukea annetaan oppilaille, joiden kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riitt?v?sti muilla tukitoimilla. Erityinen tuki j?rjestet??n joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piiriss?, yleisen tai yksil?llistetyn oppim??r?n mukaisesti. Erityist? tukea saava voi opiskella yleisopetuksen luokassa tai erityisopetuksen pienryhm?ss?. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan yhteisty?ss? kodin ja koulun kanssa HOJKS (henkil?kohtainen opetuksen j?rjest?mist? koskeva suunnitelma), joka l?ytyy Wilman Tuki-v?lilehdelt?.

Tukiopetusta voidaan j?rjest?? oppilaille, jotka ovat tilap?isesti j??neet opinnoissaan j?lkeen tai muuten tarvitsevat tukea opinnoissaan. (Huom! Lomamatka ei riit? syyksi.) Tukiopetusta kannattaa pyyt?? hyviss? ajoin, ei pelk?st??n juuri ennen koetta.

Oppilas sopii tukiopetuksen j?rjest?misest? ko. oppiaineen opettajan kanssa. On t?rke??, ett? oppilas ja h?nen huoltajansa ovat itse aktiivisia tukiopetuksen pyyt?misess?. Mik?li tukiopetus annetaan 1.-6. oppitunnin aikana, oppilas pyyt?? luvan tukiopetukseen osallistumiseen my?s silt? opettajalta, jonka oppitunnilta h?n on poissa.

Laaja-alainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunk?ynniss?, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisi? tai matemaattisiin taitoihin liittyvi? vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksitt?isiss? oppiaineissa tai vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunk?ynniss?. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin j?rjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhm?ss? tai yksil?opetuksena oppituntien aikana. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sis?ll?t nivellet??n oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Aloite osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen arvioinnista voi tulla oppilaalta, huoltajalta, opettajilta tai oppilashuoltohenkil?st?lt?.Pienryhm?opetus
Simpeleen koulussa toimii kaksi pienryhm??, joissa oppilaat opiskelevat yksil?llistettyjen opetussuunnitelmien mukaisesti. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS (henkil?kohtainen opetuksen j?rjest?mist? koskeva suunnitelma), joka p?ivitet??n lukuvuosittain. Pienryhm?n oppilaat opiskelevat osan oppiaineista yleisopetuksen ryhmiin integroituna. Integroinnin perusteena ovat oppilaan tiedot ja taidot, ja integroitavista oppiaineista sovitaan oppilaan, huoltajan, erityisluokanopettajan ja aineenopettajan kesken.

Oppilaiden koulunk?ynnin tukemiseksi ja auttamiseksi koulussamme ty?skentelee koulunk?ynninohjaajia. Heid?n p??asiallisena teht?v?n??n on toimia oppilaiden apuna eri aineiden oppitunneilla.

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa. Oppilaanohjauksen tunneilla k?sitelt?vi? aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunk?ynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sek? ty?el?m?. Luokkamuotoisessa ohjauksessa painotetaan yhteiskoulun alkuvaiheessa koulun toimintaan perehtymist?, hyvi? tapoja, toisten huomioon ottamista ja opiskelutaitoja. Opintojen loppuvaiheessa korostetaan uravalinnan suunnittelua ja jatko-opintoihin valmentautumista.

Lis?ksi kukin yl?koulun oppilas k?y v?hint??n kerran lukuvuodessa oppilaanohjaajan kanssa ohjauskeskustelussa, jossa k?sitell??n nuoren kannalta t?rkeit? itsetuntemuksen ja ammatinvalinnan teemoja. Pienryhm?ohjausta j?rjestet??n tarpeen mukaan.

Oppilaanohjauksen tunneilla k?sitelt?vi? aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunk?ynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sek? ty?el?m?. Luokkamuotoisessa ohjauksessa painotetaan yhteiskoulun alkuvaiheessa koulun toimintaan perehtymist?, hyvi? tapoja, toisten huomioon ottamista ja opiskelutaitoja. Opintojen loppuvaiheessa korostetaan uravalinnan suunnittelua ja jatko-opintoihin valmentautumista.


Ty?el?m??n tutustuminen
Nuoret tutustuvat kouluaikana my?s ty?el?m??n. 6.luokan oppilaat toimivat harjoittelijoina Ravintola Rosmariinissa yhden p?iv?n ajan. 7. luokan oppilaat ty?skentelev?t yhden p?iv?n huoltajan tai tutun ty?paikalla. Kahdeksannella ja yhdeks?nnell? luokalla oppilaat suorittavat viikon mittaisen ty?el?m??n tutustumis- eli TET-jakson haluamallaan ty?paikalla. TET-paikan etsiminen on oppilaan omalla vastuulla, mutta oppilaanohjaaja auttaa paikan etsimisess? tarpeen mukaan.


Jatko-opintoihin tutustuminen
Jatko-opintomahdollisuuksiin tutustutaan erityisesti 9.luokan aikana oppilaanohjauksen tunneilla, vierailemalla toisen asteen oppilaitoksissa ja keskustelemalla koululle saapuvien vierailijoiden kanssa. Toteutuvista vierailuista tiedotetaan opinto-ohjauksen tunneilla ja Wilman kautta. Tutustumiskohteita voi my?s itse ehdottaa oppilaanohjaajalle. Otathan yhteytt?, mk?li haluat tutustua toisella paikkakunnalla sijaitsevaan koulutukseen!


Jatko-opintoihin hakeutuminen
9.-luokkalaiset hakeutuvat toisen asteen koulutukseen kev??ll? toteutettavassa toisen asteen yhteishaussa. Haku toteutetaan s?hk?isesti Opintopolku-palvelussa opo-tuntien aikana. Opintopolusta l?ytyv?t my?s tarkemmat tiedot koulutusten sis?ll?ist?, valintaperusteista ja haun aikatauluista. Vuoden loppupuolella aukeavassa demohaussa voi my?s harjoitella hakulomakkeen t?ytt?mist?. Lis?tietoja hakemisesta saa oman koulun ja toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajilta sek? Opintopolun hakuneuvonnasta, puh. 029 533 1010.

 

Mit? peruskoulun j?lkeen?

Lukiokoulutus

Ammatillinen koulutus

 

Muita vaihtoehtoja

 

Ohjaamo Koskis.pptx

Kuraattoripalvelut
Koulukuraattori on peruskoulussa toimiva sosiaality?n ammattilainen. Koulukuraattorin ty? on sek? yksitt?isten oppilaiden ett? koko kouluyhteis?n hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori tekee yhteisty?t? kodin ja koulun kanssa tavoitteenaan tukea nuoren kehityst? sek? ehk?ist? ongelmatilanteita ja l?yt?? keinoja niist? selviytymiseen.

Koulukuraattoriin voit ottaa yhteytt?, kun kotona, koulussa tai vapaa-ajalla tuntuu olevan pulmia. Koulukuraattorin tavoitat parhaiten ottamalla yhteytt? puhelimitse (soittamalla, tekstiviestitse, j?tt?m?ll? viestin vastaajaan) tai s?hk?postilla, jos koulukuraattori ei ole yhteydenoton aikaan tavattavissa koulullasi. Koulukuraattoriin voit ottaa yhteytt? my?s Wilman kautta. Koulukuraattori vastaa soittopyynt?ihin mahdollisimman pian.

Koulukuraattori toimii Simpeleen koululla maanantaisin (1. tunnin ajan), tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin koko koulup?iv?n ajan.
Koulukuraattori Milena Pekari p. 040 354 2775

s?hk?posti: milena.pekari@eksote.fi


Kummitoiminta
Oppilaiden kummitoiminnalla tuetaan pienempien oppilaiden koulunk?ynti? ja edistet??n koulumme yhten?isyytt?. Lukuvuoden aikana kummeilla ja kummioppilailla on yhteist? toimintaa.

Kummit    Kummiluokka
6. lk           1. lk
7. lk           2. lk
8. lk           3. lk


Tukioppilastoiminta
Tukioppilastoiminnan tarkoituksena on edist?? luokkahengen muodostumista ja yll?pit?mist?, kouluviihtyvyytt? ja turvallisuudentunnetta koulussa. Tukioppilaat ovat kahdeksas- ja yhdeks?sluokkalaisia. Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii Marika Viinanen.


Etsiv? nuorisoty?
Etsiv?n nuorisoty?n tekij?t auttavat nuorta esimerkiksi opiskelu- ja ty?paikan saamisessa, tulevaisuuden suunnitelmien selkiytt?misess?, arjen hallinnan opettelussa, erilaisten palveluiden l?yt?misess? ja virastoissa asioimisessa. Etsiv??n voi ottaa yhteytt? paitsi nuori itse, my?s h?nen vanhempansa, yst?v?ns?, sukulaisensa, naapurinsa, ym., jotka haluavat auttaa nuorta.

Etsiv? nuorisoty?ntekij? Tilda Salo p. 040 581 1665


Seurakunnan nuorisoty?nohjaaja
Seurakunnan nuorisoty?nohjaaja on tavattavissa koululla tarpeen mukaan.

Nuorisoty?nohjaaja Anuliina Kentt?maa p. 050 306 5830


Terveydenhoitajan vastaanottoajat koululla ilman ajanvarausta maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 8.00 – 9.30

Kouluterveydenhoitaja ja koulul??k?ri toteuttavat kouluterveydenhuoltoa, joka on ennaltaehk?isyyn painottuvaa toimintaa, mm. terveystarkastuksia ja neuvontaa. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu p??s??nt?isesti hyvinvointiasemalla.

Kouluterveydenhoitaja suorittaa oppilaiden terveystarkastuksia kaikilla luokka-asteilla. Huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen, joka tehd??n 1. luokan, 5. luokan ja 8. luokan oppilaille. Laaja terveystarkastus sis?lt?? opettajan arvion oppilaan hyvinvoinnista sek? kouluterveydenhoitajan ja koulul??k?rin tarkastuksen. Tarkastuksen yhteydess? kirjoitetaan 8. luokan oppilaille nuorison terveystodistus. Todistus kelpaa haettaessa mopedi-, traktori- ja autonajokorttia sek? pyritt?ess? oppilaitoksiin tai haettaessa ty?paikkaa.

Lis?tietoa kouluterveydenhuollon suunnitelmasta Eksoten kotisivuilta: http://www.eksote.fi/ --> Terveys --> Koululaisten terveyspalvelut

Terveydenhoitaja Anja H?m?l?inen p. 040 7506 394

Terveydenhoitajaan voit olla yhteydess? my?s Wilman kautta.

Koulul??k?riin saat yhteyden terveydenhoitajan kautta.

Sairaanhoito ja mm. sairaan lapsen hoitotodistukset Rautj?rven hyvinvointiasema klo 8 - 16, p. 05 352 4400.

Mik?li oppilas sairastuu kesken koulup?iv?n, toivotaan huoltajien hakevan oppilas mahdollisuuksien mukaan koululta.Hammashoito
Rautj?rven hammashoitola
Viipurinkatu 6, Simpele

Keskitetty ajanvaraus p. 05 352 7059
ma-to klo 8 - 16
pe klo 8 - 15
S?hk?inen asiointi: www.asiointi.eksote.fi

Hoitoajan peruminen
Hoitoaika on peruttava viimeist??n edellisen? arkip?iv?n? klo 12.00 menness?. Kaikilta 15 vuotta t?ytt?neilt? perit??n peruuttamattomasta hoitoajasta asiakasmaksuhinnaston mukainen maksu.

Varatun ajan voi tarkistaa:
 https://oma.hyvis.fi/login ajanvaraus > kaikki ajanvaraukset

Lasten ja nuorten talot toimivat matalan kynnyksen periaatteella. Lasten ja nuorten taloon voi lapsi, nuori tai vanhempi ottaa suoraan yhteytt? joko tulemalla paikan p??lle tai soittamalla. Taloon tullessa ei tarvitse tiet??, mit? palvelua tarvitsee, sill? ammattilaiset selvitt?v?t tarvittavan tuen.

Lasten ja nuorten taloon voi ottaa yhteytt?, jos on huolestunut lapsestaan tai jos lapsi tai nuori itse kokee voivansa huonosti. Syin? voivat olla muun muassa ahdistuneisuus, univaikeudet, masentuneisuus, pelot, koulunk?yntivaikeudet, viiltely, huoli p?ihteist?, sy?misest? tai vaikkapa peliriippuvuudesta. Mik?li mahdollinen tuen tarve huomataan koulussa, voi koulun ty?ntekij?/t t?ytt?? yhdess? huoltajan kanssa yhteisty?lomakkeen lasten ja nuorten talolle.

http://www.eksote.fi/toimipisteet/lasten-ja-nuorten-talot/Sivut/default.aspx

Opiskeluhuolto

Palvelun asiointikanavat

Rautj?rven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-j?rjestelm?n kautta.

Lis?? tietoa
Siirry asioimaan

Opinto-ohjaaja

Simpeleen koulun ja Rautj?rven lukion opinto-ohjaaja

Lis?? tietoa
Puh. +358 40 8279835

Simpeleen koulun ja Rautj?rven lukion kanslia

Simpeleen koulun ja Rautj?rven lukion kanslia ja koulusihteeri

Lis?? tietoa
Puh. +358 40 7240165

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sill? tarkoitetaan oppilaiden fyysisest?, psyykkisest? ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistet??n oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehityst? sek? varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekev?t my?s opettajat ja koulun muu henkil?st?.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhm?, jota johtaa opetuksen j?rjest?j?n nime?m? edustaja. Ryhm?n teht?v?n? on suunnitella, toteuttaa ja kehitt?? oppilashuoltoa yhteis?llisesti siten, ett? kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteet?n kouluymp?rist?.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287
Erityisopetus ja erityinen tuki

Palvelun asiointikanavat

Rautj?rven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-j?rjestelm?n kautta.

Lis?? tietoa
Siirry asioimaan

Erityisluokanopettaja

Simpeleen koulun erityisluokanopettaja

Lis?? tietoa
Puh. +358 40 8201746

Simpeleen koulun ja Rautj?rven lukion kanslia

Simpeleen koulun ja Rautj?rven lukion kanslia ja koulusihteeri

Lis?? tietoa
Puh. +358 40 7240165

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunk?ynnin tukea sek? pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksett?. Erityinen tuki edellytt?? hallintop??t?st?.

Jos oppilas on j??nyt j?lkeen tilap?isesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, h?nell? on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunk?yntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan j?rjest?? erityisryhm?ss? tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sis?lt?j? voidaan yksil?llist??, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viiv?stymisen, tunne-el?m?n h?iri?n tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppim??r?st?. Yksil?llist?mist? tulisi k?ytt?? vain, jos oppilas ei suoriudu hyv?ksytt?v?sti oppiaineen oppim??r?st?. Sit? ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sis?lt?j? eriytt?? painoalueittain.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Oppilaanohjaus

Palvelun asiointikanavat

Rautj?rven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-j?rjestelm?n kautta.

Lis?? tietoa
Siirry asioimaan

Opinto-ohjaaja

Simpeleen koulun ja Rautj?rven lukion opinto-ohjaaja

Lis?? tietoa
Puh. +358 40 8279835

Simpeleen koulun ja Rautj?rven lukion kanslia

Simpeleen koulun ja Rautj?rven lukion kanslia ja koulusihteeri

Lis?? tietoa
Puh. +358 40 7240165

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan teht?viin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehk?ist? opiskeluun liittyvi? ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa my?s oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen t?rke?? koulunk?ynnin nivelvaiheissa eli siirrytt?ess? koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleens? muun opetuksen ja toiminnan yhteydess?. Yl?koulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla k?sitell??n opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lis?ksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja ty?el?m??. Jokainen oppilas saa my?s henkil?kohtaista neuvontaa yksin tai pienryhm?ss?.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyv?t palvelut

Koulukuljetus

Katso tiedot

Ruokailu p?iv?kodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot
N?yt? kaikki liittyv?t palvelut
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級