Siirry sis?lt??n

Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sit? tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja j?rjestet??n tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmetty?, tarvittaessa monialaisessa yhteisty?ss?.

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin l?ht?kohtana on joko aiemmin todettu tuen tarve tai henkil?st?n ja/tai vanhempien tekem?t havainnot, jotka otetaan mahdollisimman varhain puheeksi. Rautj?rven kunnan varhaiskasvatuksessa lapsen tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin j?rjestelyin lapsen omassa p?iv?koti- tai perhep?iv?hoitoryhm?ss?. Ennaltaehk?isev?? ty?t? tekee koko varhaiskasvatuksen henkil?st?. Ryhm?n henkil?st?n tukena on tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Lapsen tukitoimien j?rjest?misen l?ht?kohtana ovat lapsen vahvuudet sek? oppimiseen ja kehitykseen liittyv?t tarpeet. Lapsen tarvitsema tuki, sovitut tukitoimet ja tavoitteet sek? arviointi kirjataan p?iv?kodissa tai perhep?iv?hoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Rautj?rven kunnan varhaiskasvatuksessa seurataan kolmiportaisen tuen mallia. Kolmiportaisen tuen malli mahdollistaa joustavan tuen jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen sek? edelleen perusopetukseen. Kaikilla tuen tasoilla (yleinen, tehostettu, erityinen) toimitaan yhteisty?ss? huoltajien ja moniammatillisten yhteisty?tahojen kanssa.

Arjen tuki varhaiskasvatuksessa on turvallisuutta, my?nteisen min?kuvan tukemista, opetusmenetelmien ja toimintatapojen valitsemista lapsen tarpeiden mukaan. Pedagoginen tuki sis?lt?? mm. varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultoinnin ja yksil?llisen- tai pienryhm?ohjauksen omassa ryhm?ss?. Lapsiryhmien henkil?st?rakenteen huomioinnilla sek? oppimisymp?rist?n muokkauksella turvataan rakenteellisen tuen tarpeet.

九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級