Siirry sis?lt??n

Aineisto ja tietopalvelu

Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tietopalvelun teht?v?n? on antaa tietoja hallussaan olevista asiakirjoista kuntalaisille, yrityksille, yhteis?ille, tutkijoille, opiskelijoille ym. tiedon tarvitsijoille. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sek? siihen liittyv?t lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edist?? tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Rautj?rven kunta noudattaa tiedonhallintalakia ja EU-tietosuoja-asetuksen m??r?yksi? henkil?tietojen k?sittelyss?.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on p??s??nt?isesti maksutonta. Kopioinnista voidaan peri? maksu.

Palvelun asiointikanavat

Rautj?rven verkkoasiointipalvelu

Verkkoasiointipalveluun on koottu kunnan s?hk?iset palvelut. S?hk?isten palvelujen k?ytt?minen on maksutonta.

Lis?? tietoa
Siirry asioimaan

Tietohallintosihteeri

Aineisto- ja tietopyynt?jen yhteyshenkil?

Lis?? tietoa
Puh. +358 40 0396024

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on l?ht?kohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin m??r?t?. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salausp??t?s. Lis?ksi jokaisella on p??s??nt?isesti oikeus saada tieto h?nt? itse??n koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa m??r?tty yleis?lt? salassa pidett?viksi.

Viranomaisen on j?rjestett?v? asiakirjahallinto siten, ett? kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sis?ltyv?t tiedot vaivattomasti k?ytt??ns?. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pit?? asiakirjat yleis?n saatavilla ja avustaa arkistojen k?yt?ss?.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級