Siirry sis?lt??n
Ajankohtaista

Rautj?rven kunnan koronavirustiedote

corona-teaser.jpg
23.3.2021 9:00

Rautj?rven kunnan valmiusjohtoryhm?n 23.3.2021 p?ivitetty koronatiedote

KORONAVIRUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET RAUTJ?RVELL?

Koronavirustilanne Etel?-Karjalassa

Koronavirusepidemia on Etel?-Karjalan alueella levi?misvaiheessa. Tilanne on huonontunut viime viikkojen aikana voimakkaasti ja valtakunnallisesti yksi huonoimmista tilanteista on t?ll? hetkell? Etel?-Karjalassa. Etel?-Karjalan keskussairaalan tehohoitopaikat ovat k?yt?nn?ss? koronapotilaiden k?yt?ss?. Uusista tapauksista huomattava osa on taudin brittimuunnosta, jonka tarttuvuus on alkuper?iseen virukseen verrattuna huomattavasti korkeampi.

Rajoitusten ja suositusten noudattaminen on varsinkin nyt eritt?in t?rke??, jotta taudin levi?minen saadaan hallintaan. Kaikkein t?rkeint? on v?ltt?? fyysisi? l?hikontakteja. 

Etel?-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevat m??r?ykset

Aluehallintovirasto on antanut 4.3.2021 m??r?yksen, joka kielt?? kaikki sis?- tai ulkotiloissa j?rjestett?v?t yleis?tilaisuudet ja yleiset kokoukset:

Yleis?tilaisuuksien ja yleisten kokousten kielt?minen (58 §) 

”Etel?-Suomen aluehallintovirasto kielt?? tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etel?-Karjalan, Kanta-H?meen ja P?ij?t-H?meen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sis?- ja ulkotiloissa j?rjestett?v?t yleis?tilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sis?tiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin j?rjest?? yleis?tilaisuuksia ja yleisi? kokouksia, joihin osallistuu enint??n 6 (kuusi) henkil??, edellytt?en, ett? turvallisuus niiss? voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeri?n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

M??r?ys on voimassa ajalla 5.3.–31.3.2021.”


Lis?ksi aluehallintovirasto on antanut 18.3. seuraavan m??r?yksen:

Tartuntatautilain 58 g §:n mukainen p??t?s Etel?-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueille

”Aluehallintovirasto m??r?? tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Etel?-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleis?lle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta silt? osin, kuin niit? k?ytet??n 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edell? mainittuja tiloja voidaan kuitenkin k?ytt?? vuonna 2008 syntyneiden ja sit? nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleis?lle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita t?m? p??t?s velvoittaa on m??ritelty t?m?n p??t?ksen perusteluissa.

T?m? p??t?s ei koske ammattiurheilemista eik? yksityis- tai perhe-el?m?n piiriin kuuluvaa toimintaa.

M??r?ys on voimassa ajalla 19.3.2021-31.3.2021.”


M??r?ys velvoittaa kaikkia toimijoita rajoittamaan asiakas- ja osallistujapiirin l?hikontaktit sis?tiloissa 10 henkil??n ja ulkotiloissa 50 henkil??n.
Toiminnan harjoittaja vastaa l?hikontaktien v?ltt?misest?.

Aluehallintovirasto on antanut 4.3.2021 m??r?yksen yl?koulujen sulkemisesta:

”Etel?-Suomen aluehallintovirasto m??r?? tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa k?ytt?? vuosiluokkien 7-9 opetuksen j?rjest?miseen.

M??r?ys on voimassa 8.3 – 28.3.2021.”


Ravintolat ja kahvilat ovat suljettu v?liaikaisella lailla 28.3.2021 asti.
Rajoitus ei koske ulosmyynti? eik? henkil?st?ravintoloita.

Etel?-Karjalan alueellisen COVID-19 tilannekuvaryhm?n voimassa olevat suositukset

Lis?ksi Etel?-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhm? on p??tt?nyt 2.3.2021 asettaa seuraavat suositukset. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, v?est?lle, toiminnan harjoittajille sek? opetuksen j?rjest?jille. Tilannekuvaryhm?n suositukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa linkist? https://www.eksote.fi/Koronavirus/Sivut/default.aspx

? Yksityistilaisuuksissa henkil?m??r? on maksimissaan 6 henkil??.

? Kasvomaskin vahva k?ytt?suositus on voimassa kaikissa julkisissa ja yleisiss? tiloissa sek? joukkoliikenteess? mukaan lukien koulukyydit sek? taksinkuljettajat ja -matkustajat. Muutoin voimassa on levi?misvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaan yli 12-vuotiaille.

? Tilannekuvaryhm? suosittelee kunnille julkistentilojen sulkemista yleis?lt?.

? Vuonna 2008 syntyneiden tai sit? nuorempien lasten harrastustoiminta sallitaan sis?tiloissa enint??n 10 hengen pienryhmiss?.

? Ulkona tapahtuvat harrastukset sallitaan vuosina 2001–2007 syntyneille. Ryhm?koko tulee t?ll?in olla enint??n 20 henkil??. Sis?tiloissa tapahtuva harrastustoiminta tulee keskeytt??.

? Kaikki ryhm?harrastustoiminta tulee keskeytt?? kaikilta vuonna 2007 syntyneilt? ja sit? vanhemmilta. Kuntouttava toiminta saa jatkua, mik?li sit? pystyt??n yli kahden metrin turvav?lein ja muiden suositusten puitteissa toteuttamaan.

? Matkustamista Suomen ja Ven?j?n v?lill? tulee v?ltt??. Liikkumista tulee v?ltt?? erityisesti alueille, joissa koronavirustilanne on Etel?-Karjalaa vaikeampi. Matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee v?ltt??. Samoin esimerkiksi turnausmatkoja maakuntien v?lill? ei suositella.

? Kaikkia Etel?-Karjalan ty?nantajia suositellaan j?rjest?m??n et?ty?t? kaikissa sellaisissa ty?teht?viss?, joissa se on tilap?isestikin mahdollista. Mik?li et?ty? ei ole mahdollista, suositellaan, ett? ty?nantaja ohjeistaa kasvomaskin k?ytt??n kaikissa ty?tiloissa, vaikka turvav?lien pit?minen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Ty?- ja virkamatkoja sek? l?hikoulutustilaisuuksia ei suositella.

RAUTJ?RVEN LEVI?MISVAIHEEN RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET

Kokoontumisrajoitukset

Rautj?rvell? noudatetaan yleis?tilaisuuksissa ja yleisiss? kokouksissa Etel?-Suomen aluehallintoviraston 6 hengen kokoontumisrajoitusta. M??r?ys koskee kaikkia sis?- ja ulkotapahtumia.

Kaikissa tilaisuuksissa turvallisuus tulee varmistaa opetus- ja kulttuuriministeri?n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antaman ohjeen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeri?n Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 ohje:
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?

Vaikutukset kunnan palveluihin

? Peruskoulun yl?koulu ja Rautj?rven lukio siirtyv?t et?opetukseen 8.3 – 5.4. 2021.

? Varhaiskasvatus ja perusopetus 1-6 luokkien osalta jatkavat ty?skentely? vallitseva tilanne huomioon ottaen ja tarvittaessa sen muutokseen reagoiden.

? Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta v?ltt?m?tt?m?n ajan ja pyydet??n suosimaan ennakkovarauksia. Asiakasm??r?t rajoitetaan p??kirjastossa 10 henkil??n ja Asemankirjastossa 5 henkil??n. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti k?ytt?m??n maskia.

? Kunnan yll?pit?m?t liikunta- ja kuntosalit suljetaan 5.3.2021 alkaen lukuun ottamatta Simpeleen koulun liikuntasalia, jossa voidaan jatkaa 2008 ja nuorempien lasten liikuntaryhmi? 10 henkil?n enimm?israjoituksella (mukaan luettuna ohjaajat) ja ohjaajien huolehtiessa l?hikontaktien v?ltt?misest?.

? Ulkoliikuntapaikoilla tulee noudattaa 20 henkil?n rajoitusta omaehtoisessa toiminnassa huomioon ottaen 6 henkil?n rajoitus tapahtumissa.

? Vuonna 2008 tai my?hemmin syntyneiden lasten koulup?iv??n liittyv? ryhm?toiminta voi jatkua.

? Kunnan yleiset nuorisotilat suljetaan 5.3 alkaen.

? Kansalaisopiston et?opetus jatkuu. L?hikurssit ovat keskeytyksess?.

? Kunnantalon ovet pysyv?t kiinni. Sis??n p??see tarvittaessa soittamalla asiointipisteeseen tai asianomaiselle henkil?lle.

? Kunnan tiloja ei luovuteta yleisten kokousten j?rjest?miseen tai kunnan toiminnan ulkopuoliseen k?ytt??n.

? Kunnan toimipisteiden asiakkaiden ja toimipisteen ulkopuolisten ty?ntekij?iden tulee k?ytt?? maskia. Kunnan ty?ntekij?iden tulee k?ytt?? maskia asiakaspalvelussa erityisesti asiakkaiden luona.

? Kunnan luottamushenkil?toimielinten p??t?skokouksia suositellaan pidett?v?ksi et?yhteydell?, mik?li se on mahdollista. L?hikokousten osallistujien m??r? tulee pyrki? rajoittamaan 10 henkil??n. Kokouksissa edellytet??n kuitenkin puheenjohtajan ja esittelij?n l?sn?oloa kokoustilassa. Kokouksissa tulee noudattaa riitt?vi? et?isyyksi? sek? k?ytett?v? kasvomaskia ja k?sihuuhdetta. Kokoustarjoiluista pid?tt?ydyt??n tartuntariskin v?hent?miseksi.

? Kunnanvaltuuston kokous 22.3.2021 on siirretty 12.4.2021 Asemanseudun liikuntasaliin.

? Muut kokoukset ja palaverit tulee pit?? et?yhteyksill?.

? Kunnan ty?ntekij?iden tulee siirty? et?ty?skentelyyn, kun se on mahdollista, noudattaen kunnan et?ty?ohjeistusta.

? Liikkumista tulee v?ltt?? alueille, joissa koronavirustilanne on Rautj?rve? vaikeampi (esim. Lappeenranta).

Rautj?rvell? 23.3.2021


Rautj?rven kunta
valmiusjohtoryhm?

 
 
九九九免费观看视频-黃色A片三級三級三級